Oil w dół do 30$.

Fundamenty.

WTI, odkąd ruch wzrostowy stracił impet, trejduje się poniżej psychologicznego poziomu 40$. Trzy czynniki, które mogą spowodować, że rynek znajdzie się powyżej poziomu 40$ to perspektywa wzrostu popytu na paliwo w USA, zmniejszenie produkcji ropy z łupków oraz porozumienie pomiędzy krajami OPEC i pozostałymi krajami producentami o zamrożeniu produkcji.

Zapasy paliwa okazywały się niższe z tygodnia na tydzień, schodząc do poziomów z 2015 roku. Jednak to zbyt mało aby utrzymać trend wzrostowy na rynku, ponieważ całkowite zapasy ropy cały czas rosną. Jest to spowodowane głównie tym, że producenci ropy łupkowej używają zaawansowanej technologii i nowego finansowania aby zredukować koszty wydobycia i utrzymać koszty funkcjonowania na niskim poziomie.

Zapasy paliwa

Zapasy paliwa

Spotkanie między OPEC i nie-OPEC, które ma się odbyć w Doha w tym miesiącu, najprawdopodobniej nie przyniesie rezultatów. Informacje ogłoszone w tym tygodniu, pokazują, że działania czołowych producentów ropy stoją w sprzeczności z założeniami porozumienia, które jest celem nadchodzącego spotkania. Arabia Saudyjska i Kuwejt ponownie uruchomiły pole naftowe khafji, o potencjale 600 tys baryłek na dzień. Arabia Saudyjska ogłosiła również, że nie będzie rozważać obniżenia produkcji o ile Iran nie zrobi tego samego. Marcowe poziomy produkcji krajów OPEC były większe niż te z Lutego.

Zapasy ropy w USA

Zapasy ropy w USA

Kontynuowanie zwiększania zapasów ropy oraz działania dużych producentów OPEC kreują silny, niedźwiedzi trend na rynku, który może doprowadzić go z powrotem do poziomu 30$.

Technikalia.

WTI kontynuuje trading w kanale spadkowym. Średnia 200 SMA (Simple Moving Average) jest obecnie na poziomie 41.33$. Pierwsze wsparcie zostało złamane przy poziomie 38.47$ i teraz rynek oczekuje testu kolejnego wsparcia przy cenie 34.25$.

WTI

WTI

WERSJA ORYGINALNA:

Oil down to $30’s

Fundamentals.

WTI now trades below the psychological $40 level as the rally loses momentum. The three reasons for the market getting above $40’s are the prospect of strong gasoline demand in the United States (U.S), a decrease in shale oil production and an agreement between OPEC and non-OPEC producers to freeze and possibly cut production.

Gasoline inventories have shown consistent drawdowns (reductions) for a number of weeks, now in line with the 2015 levels. However, this has not been enough to keep the market bullish. This is because total crude oil stocks continue to increase. This is because U.S. shale producers are using sophisticated technology and new financing to reduce the cost of extraction and keep operating in a low price environment.

The meeting between OPEC and non-OPEC members in Doha this month will most likely not produce a result. This week information was released showing that the actions of key oil producing nations are not in agreement with the purpose of the upcoming meeting. Saudi Arabia and Kuwait restarted the khafji oilfield with a capacity of 600,000 barrels per day (bpd). Saudi Arabia has stated that it will not consider a production cut unless Iran does the same. OPEC production levels for March were higher than those in February.

The continued build (increase) in total crude oil stocks in the U.S. and the actions of large OPEC producers is creating a strong bearish move in the oil market that might see it move back down to $30’s.

Technicals.

WTI continues to trade in a bear channel. The 200 SMA (Simple Moving Average) is currently at $41.33. Initial support was broken at $38.47 and the market looks to test the next support level at $34.25

 

(Visited 153 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>