Ropa spada!

Fundamenty.

Rynek ropy kontynuował spadki i teraz trejduje się na tym samym poziomie, co przed oświadczeniem OPEC o cięciu produkcji w końcówce roku. Fundusze, które kupiły ropę wierząc, że kartel przywróci balans na rynku, poddały się. W zeszłym roku prognozowano, że rynek odnajdzie balans w drugim kwartale 2017 roku. Teraz prognoza została przesunięta na pierwszy lub drugi kwartał 2018. Chociaż są to niedźwiedzie informacje i oczekuje się, że rosnąca amerykańska produkcja przewyższy cięcia OPEC i nie-OPEC, wciąż trzymam swoje długie pozycje.  Arabia Saudyjska chce ropy po 60$. Królestwo nie przetrwa kolejnych paru lat z ropą poniżej 50$. To samo dotyczy Rosji. Producenci ropy potrzebują ceny w przedziale 55-60$ aby ustabilizować budżety i zakresu 60-70$ aby odbudować się po dwóch latach strat. Walka pomiędzy amerykańskimi graczami łupkowymi a resztą świata przerodziła się z walki o udział w rynku w walkę o przetrwanie. Byłoby to wydarzenie pokroju „black swan”, jednak nie wydaje mi się, aby duże kraje producenci mogły to zaniedbać. Globalny system finansowy stałby się niezwykle napięty i zrujnowałby międzynarodowe wysiłki uzdrowienia gospodarki.  Podsumowując, wszyscy producenci, OPEC i nie-OPEC, podejmą się wszelkich niezbędnych działań, aby przywrócić cenę ropy powyżej 50$ i jak najbliżej 60$.

Technikalia.

Wciąż mam longi po 52$ i 49.5$ i zamierzam trzymać te pozycje przez lato. Stawiam moje pieniądze na to, że OPEC będzie zwiększał cięcia produkcji a cotygodniowe raporty dot. zapasów ropy będą bycze w miarę jak będziemy zbliżać się do czerwca.

Autor analizy: Michael Stapleton

ENGLISH VERSION

Oil collapses!

Fundamentals.

The oil market continued to fall and now trades at the same level before OPEC announced the production cuts at the end of last year. The funds which bought into the oil cartel rebalancing the market have given up on the oil recovery. It was forecast last year that supply and demand would rebalance during the second quarter of 2017. This has now been pushed to the first to second quarter of 2018. Although this is bearish data and growing United States production is expected to be greater than the OPEC and non-OPEC cuts. I’m still holding long positions. Saudi Arabia wants crude trading at $60. The Kingdom cannot survive another couple of years with sub $50 oil. The same goes for Russia. Oil producers need $55 – $60 to stabilise their budgets and $60 – $70 to start recovering two years of lost revenue. The battle between the United States Shale plays and the rest of the world has gone from a fight for market share to a fight for survival. It would be a black swan event, however I don’t see a large oil producing nation defaulting. The global financial system would take serious strain and it would damage the on going global recovery. In summary, OPEC and non-OPEC producers will take all the necessary actions to push crude back above $50 and as close to $60 as possible.

Technicals.

I’m still long at $52 and $49.50 and looking to hold the positions throughout the summer. My money is on OPEC pushing for deeper production cuts and bullish weekly oil reports as we move into June.

Analysis by: Michael Stapleton

 

(Visited 101 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>