Wyprzedaż na ropie się skończyła!

Fundamenty.

W zeszłym tygodniu napisałem moją analizę o kilka godzin za wcześnie. Widziałem kupców wspierających ropę w okolicach poziomu 50$. Teraz widzę byki kupujące po 49$ – 48.5$. Dlaczego fundusze miałyby kupować ropę na niedźwiedzich danych? Są trzy powody:

Po pierwsze, OPEC i Rosja rozszerzą cięcia w produkcji, gdy spotkają się pod koniec maja. Członkowie OPEC wyrazili swoje intencje jasno. Rosja wydała sprzeczne oświadczenia, od porozumienia do rozszerzenia produkcji jeśli nie zostanie ono osiągnięte. Jest to typowa rosyjska polityka energetyczna, aby zbadać rynek i jego reakcje na bycze i niedźwiedzie informacje. Sednem jest jednak to, że wszyscy zgodzą się na dodatkowe cięcia, ponieważ niewprowadzenie ich będzie miało szkodliwy wpływ na ich krajowe gospodarki.

Po drugie, ciągły wzrost aktywnych odwiertów w USA pokazał, że amerykańscy gracze łupkowi dostosowali i będą dostosowywać się do zmieniającego się rynku. Z sukcesem zmniejszyli koszty związane z wydobyciem. Jednak z każdym kolejnym aktywnym odwiertem, stały koszt wydobycia rośnie. Dlatego też, boom w amerykańskiej produkcji oznacza także, że wszystkie operacje, które są dochodowe przy poziomie 40$, będą dochodowe tylko przy coraz wyższej cenie ropy. Zalewanie rynku ropą nie jest więc korzystne ani dla OPEC, ani dla krajów z poza kartelu.

Po trzecie, eskalacja międzynarodowego napięcia dodaje premię od ryzyka do ceny ropy. Administracja USA pod wodzą Trumpa coraz agresywniej prowadzi swoją politykę. Marynarka Stanów Zjednoczonych pływa wokół półwyspu koreańskiego, jako demonstracja siły przeciwko Korei Północnej. I to w czasie gdy amerykańska polityka zmieniała się dość dramatycznie, szukając wyjścia z NAFTA, potem wycofując się z tego i być może rozpoczynając wojnę handlową z Kanadą. Stan ciągłej niepewności podnosi cenę ropy bo traderzy boją się negatywnego wpływu na podaż.

Technikalia.

Trzymam dużą długą pozycję po 52$ i mniejszą po 49.5$. Zamierzam otworzyć shorta o takiej samej wartości po 51$, gdzie uważam, że cena dotrze na kolejnym rajdzie z obecnego poziomu 49$. Widzę wartość w trzymaniu zarówno longów jak i shortów aby zyskać w tym wysoce niestabilnym środowisku, którego jesteśmy świadkami.

Autor analizy: Michael Stapleton

ENGLISH VERSION:

The oil sell-off is over!

Fundamentals.

Last week I wrote my weekly analysis a few hours too early. I saw buyers supporting crude around the $50 level. Now I see the bulls getting in around the $49 to $48.50 range. Why would funds be buying into bearish data? There are three reasons:

Firstly, OPEC and Russia will extend the productions when they meet at the end of May. OPEC members have clearly stated their intentions. Russia has provided the media with contradictory statements. Ranging from agreement to in an increase in production if no consensus is reached. This is typical Russian energy policy, to test the market reaction to bullish and bearish intentions. The main point is that all parties will agree to extend the cuts because no doing so would have detrimental effects to all economies.

Secondly, the continued increase in oil rigs has shown that United States shale plays have and will adapt to the changing oil market. They have successfully decreased the costs involved with extraction. However, with each rig coming back online. The fixed cost of production increases. Therefore, the boom in United States production also means that upstream operations who are profitable in the $40 range per barrel will see that number increase. So, oversupplying the market once again is not beneficial for neither OPEC nor non-OPEC producers.

Thirdly, the escalation of global geopolitical tensions adds a risk premium to oil. The United States under the Trump administration is actively shifting foreign policy to a more aggressive stance. The United States navy is sitting in the Korean Peninsula as a sign of force against North Korea. This is along side a dramatically shifting political situation within the United States which has sought to leave NAFTA, later backing down and possibly starting a trade war with Canada. A constant state of instability boost crude prices as trades fear a negative affect on supply.

Technicals.

I am holding a large long position at $52.00 and a smaller position at $49.50. I am looking to have an equally weight short at $51.00 where I see the next rally going from the current level around $49.00. I see value in holding both long and short positions to profit from the highly unstable trading environment we are currently experiencing.

Analysis by: Michael Stapleton

 

 

(Visited 52 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>