Traderzy ropy porzucają OPEC!

Fundamenty.

Doszło do masowego zamykania pozycji long w ostatnią środę, po tym, jak Department of Energy (DoE) opublikował raport pokazujący wzrost w zapasach benzyny. Zamykali je, ponieważ zazwyczaj podczas drugiego kwartału dochodzi do pomniejszania zapasów ropy oraz benzyny, gdy zaczyna zbliżać się letni sezon wyjazdowy. Mniejsze od oczekiwanych spadki zapasów ropy oraz wzrosty zapasów benzyny są wskaźnikami, że popyt może być mniejszy niż zakładano.

Na wyprzedaży WTI spadło z 53$ do nieco ponad 50$. Chociaż taki ruch byłby indykatorem zmiany trendu, nie jestem przekonany. Pod koniec maja OPEC odbędzie spotkanie z państwami nie-OPEC (Rosja), na którym będą dyskutowane dalsze cięcia produkcji. Dotychczasowe, nie spełniły pokładanych w nich oczekiwań. Będzie trzeba większych cięć aby OPEC mógł osiągnąć cel 60$ za baryłkę, lub stabilnej ceny powyżej 55$. Na ten moment oczekuję, że Arabia Saudyjska będzie ostro forsowała dalsze cięcia i szykuję fundusze aby ponownie wejść w longa i załapać się na uzdrowienie sytuacji. Spodziewam się, że członkowie OPEC i Rosja będą zalewali media byczymi nagłówkami przez następny miesiąc, aby dodać wiary bykom.

Technikalia.

Spozycjonowałem się na długo, biorąc zyski z shortów podczas wyprzedaży. Moja największa pozycja jest po 52$. Dość wysoko jak na mój gust, lecz cena wydaje się stabilna powyżej 50$. Bazując na oświadczeniach OPEC i możliwych spadkach w zapasach benzyny w nadchodzących tygodniach, oczekuję, że cena wzrośnie do 53$ do końca maja.

Autor analizy: Michael Stapleton

ENGLISH VERSION

Oil traders dump OPEC!

Fundamentals.

There was a mass liquidation of long positions last Wednesday as the weekly Department of Energy (DoE) oil report showed an increase in gasoline stocks. This is because the second quarter of the year is usually when oil inventory declines along with gasoline stocks as the United States (U.S.) summer driving season begins. A smaller than forecast decline in total crude oil inventory and an increase in gasoline stocks is in an indication to traders that demand may be weaker than expected.

The sell-off saw WTI collapse from $53 to a daily low just above $50. Although this move would indicate a bearish shift. I am not convinced. OPEC will hold a meeting with Non-OPEC producers (Russia) towards the end of May where they will discuss the extension of the production cuts. The current production cuts have not put faith into the oil bulls. It will take an extension and deeper cuts for OPEC to achieve its goal of $60 oil or a stable price above $55. For the time being I see Saudi pushing hard for deeper cuts and getting funds to buy into the oil recovery once again. Expect to see OPEC members and Russia flood the news with bullish headlines over the next month to put faith in a skeptical crude market.

Technicals.

I have repositioned to the long side, by taking profits on shorts from the sell-off. My largest position sits at $52. A bit high for my liking at the moment, however the price is stable above $50. Based upon OPEC statements and a possible decline in gasoline inventories in the coming weeks. I see the price recovering to $53 between now and the end of May.

ANALYSIS BY: Michael Stapleton

(Visited 50 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>