Kupuję ropę!

Fundamenty.

West Texas Intermediate (WTI) spadła w zeszłym tygodniu do najniższego w tym roku poziomu. Pomimo tego, że niedźwiedzie spychały rynek do 47$, byki szybko zaczęły skupować kontrakty i ustabilizowały rynek. Na ten moment spowodowało to utworzenie range’u, wokół którego można pracować. WTI nie przebiła poziomu 55$ u góry i znalazła wsparcie na dole przy 47$.

Są ważne przyczyny kupowania przy 47$. Chociaż American Petroleum Institute (API) oraz Department of Energy (DoE) pokazały wzrost w całkowitych zapasach ropy, nastąpił znaczący spadek w zapasach benzyny. Jest to coś, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas gdy zbliżamy się do sezonu wakacyjnego. Kontynuacja spadków w zapasach ropy ma potencjał by przełożyć się na całkowite zapasy ropy.

Dodaj do tego mocne komunikaty od OPEC dotyczące rozszerzenia cięć produkcji. Dlatego wierzę, że są dobre powody aby kupować WTI pomiędzy 47 a 49$.

Technikalia.

Mam longi na 49 i 48$, zakładam, że 47$ jest wsparciem a rynek wzrośnie do 51$ w ciągu kolejnych dwóch lub trzech tygodni.

Autor analizy: Michael Stapleton

ENGLISH VERSION

I’m buying oil!

Fundamentals.

West Texas Intermediate (WTI) dropped to its lowest level for the year this past week. Despite the bears pushing the price down to $47, the bulls quickly snapped up contracts and stabilised the market. For the moment this has created a trading range to work around. WTI failed to break $55 on the high side and seems to have found a bottom at $47.

The reasons behind the buying activity at $47 are important. Although the American Petroleum Institute (API) and Department of Energy (DoE) both showed builds (increases) in total crude oil stocks. There was a significant drawdown (reduction) in gasoline stocks. This is a number to pay close attention to as we head into summer. A continued weekly drawdown in gasoline has the potential to offset builds in inventory.

Add to this any strong statements from OPEC on extending the production cuts. I believe there is good reason to buy WTI between $47 and $49.

Technicals.

I’m long at $49 and $48 assuming that $47 is support with the view that the market will push up to $51 in the next two to three weeks.

Analysis by: Michael Stapleton

 

(Visited 48 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>