Byki się poddały!

Fundamenty.

Długo wyczekiwane upłynnianie pozycji long w końcu odbyło się, po tym jak w środę opublikowany został kolejny niedźwiedzi  raport na temat sytuacji na ropie. Rynek aktualnie trejduje się poniżej psychologicznego poziomu 50$, co wg. mnie jest okazją na kupno. Są ku temu dwa powody: po pierwsze, wyprzedaż była gwałtowna, WTI spadło z 53$ do 48.5$ w ciągu dwóch sesji. Takie ruchy są zazwyczaj przerywane przez spekulantów, którzy postrzegają taką sytuację jako wyprzedaż i okazję do kupna. Po drugie, prawdopodobne jest, że OPEC wyda oświadczenie, w którym będzie naciskać na odnowienie i możliwe pogłębienia cięć produkcji. Dużo pracy zostało włożone w spowodowanie wzrostu ceny do 55$ i będą podejmowane działania aby ją przywrócić, z intencjami aby osiągnęła poziom 60$ za baryłkę.

Technikalia.

Obecnie mam longa po 49$ i oczekuję realizacji zysku w okolicach 51$. Uważam, że przedział 47-49$ oferuje okazje do kupna do dolnego przedziału zakresu 50$. Potencjalny wzrost do 55$ gdy wkroczymy w drugi kwartał oraz sezon letni, kiedy to ropa zazwyczaj wchodzi w trend wzrostowy.

Jak czytać raporty o ropie?

Jak wspomniałem w zeszłym tygodniu, raport składa się z kilku kategorii, z których te trzy wg. mnie są najważniejsze:

  1. Total Crude Oil Stocks
  2. Total Gasoline Stocks
  3. Total Distillate Stocks

Najważniejszą z nich jest cześć pierwsza. Ona Ci powie, czy nastąpił wzrost czy spadek w łącznej ilości zapasów ropy naftowej w USA. Najlepszym sposobem aby zrozumieć ten odczyt, tak samo jak dotyczący ilości zapasów benzyny i destylatów, jest wyszukiwanie każdego tygodnia ciągłości we wzrostach lub spadkach.

Świetnym przykładem jest wyszukanie w google „total crude oil stocks” i spojrzenie na wykres tygodniowy. W tym roku mieliśmy jak dotąd same wzrosty, z wyjątkiem jednego tygodnia. Jest to sygnał niedźwiedzi, gdyż pokazuje, że podaż jest większa niż popyt.

Są wyjątki od tej podstawowej analizy, ale jest to dobry punkt wyjściowy.

Autor analizy: Michael Stapleton

ENGLISH VERSION

The bulls gave up!

Fundamentals.

The much anticipated liquidation of long positions finally took place on Wednesday as yet another bearish oil report was released. The market is currently trading below the psychological $50 mark, which I think offers a buying opportunity. There are two reasons: firstly, the sell-off was severe with WTI plunging from $53 to $48.50 in two sessions. Such a move is usually precipitated by speculators buying at a perceived discount. Secondly, there will most likely be statements from OPEC insisting on a renewal and possible deepening of production cuts. A lot of work has gone into getting the market to $55 and further actions will be taken to get it back there, with the intention of hitting $60 per barrel.

Technicals.

I currently have long at $49 and looking to take profit around $51. I believe that $47 to $49 offers a buying opportunity up to the low $50 range. Potentially up to $55 as we move into Q2 and the summer season where the oil market tends to rally.

How to understand the oil reports.

As mentioned last week the oil report is composed of several categories, but three stand out for me.

1. Total Crude Oil Stocks
2. Total Gasoline Stocks
3. Total Distillate Stocks

The most important of the three is Total Crude Oil Stocks. This number will tell you if there has been an increase or decrease in the total capacity of crude oil in storage within the United States. The best way to understand this number, as well as, gasoline and distillates is to look for consistent increases or decreases on a weekly basis.

A great example is doing a google search for „total crude oil stocks” and looking at a chart of the weekly data. So far this year, except for one week. There have been consistent weekly increases. This is a bearish sign as supply is stronger than demand.

There are exceptions to this basic analyses, but it is a good starting point.

ANALYSIS BY: Michael Stapleton

(Visited 69 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>