Rosja straszy byki!

Fundamenty.

Byki mogą być lekko speszone po tym jak rosyjski minister ds. energii oświadczył w tym tygodniu, że rozszerzanie cięć produkcji jest w tym momencie nieodpowiedzialne. Powiedział to w momencie gdy dane z Rosji pokazały, że produkcja tam nie zmniejszyła się w zeszłym miesiącu, dzięki czemu Rosja stała się największym producentem, przed Arabią Saudyjską. Jeśli śledziliście perypetie polityki w sprawie ropy od początku roku, wiecie, że gdy rosyjski minister ds. energii, Novak, pojawia się w wiadomościach, zmienność na rynku wzrasta. Rosjanie używają mediów do wydawania oświadczeń i sprawdzania jak zachowa się rynek. WTI spadło z około 54$ do 52.5$ po ich oświadczeniu oraz po tym jak amerykańskie zapasy znowu wzrosły do rekordowych wielkości. Wierzę, że są to sygnały o tym, że rynek jest wykupiony i nadchodzi korekta do 48-50$.

Arabia Saudyjska dotrzymała cięć w produkcji i podniosła ceny dla azjatyckich klientów w nadziei na podtrzymanie i napędzenie wzrostu cen. Jednak państwa nie-OPEC takie jak Rosja, oraz członkowie OPEC, którzy uważają, że niespełnianie obietnic dotyczących cięć, będzie korzystne dla ich bilansów, zmusi spekulantów do realizowania zysków, ponieważ tak bardzo wyczekiwany rajd do 60$ jeszcze nie nadejdzie. Tymczasem zwinne, amerykańskie firmy produkujące z łupków, stają się łakomymi kąskami dla managerów funduszy.

Firmy wydobywcze, które przetrwały spadek cen do 30$ rok temu, pokazały fenomenalną zdolność adaptacji do nowych warunków. Zrewolucjonizowały sposoby wydobycia redukując koszty i teraz zgarniają zyski. Im dłużej WTI trejduje się  powyżej 50$, tym bardziej licznik aktywnych szybów będzie rósł a całkowita amerykańska produkcja będzie utrzymywana lub zwiększana. Nastała nowa era dla ropy, walka o udziały w rynku i okazjonalna kooperacja pomiędzy producentami OPEC i nie-OPEC.

Technikalia.

Cały czas trzymam moje shorty po 53$ podczas gdy rynek zaczyna się godzić z niedźwiedzimi perspektywami w krótkim terminie. Poza informacjami z rynku ropy, dolar kontynuuje umacnianie się w perspektywie na oczekiwane w tym roku podwyższanie przez FED stóp procentowych. To kolejny czynnik ograniczający wzrost cen ropy.

Cotygodniowy schemat działania.

Jeśli śledzicie moje codzienne komentarze na Twitterze (@oilpips), wiecie, że zawsze wspominam o tych samych rzeczach. To dlatego, że są cztery ważne raporty każdego tygodnia, o których musicie wiedzieć i je rozumieć.

Wtorek – American Petroleum Institute Crude Oil Inventory Report (API)

To jest pierwszy z dwóch raportów na temat zapasów ropy. Skupiam się na trzech jego sekcjach.

  1. Total Crude Oil Inventory
  2. Total Gasoline Stocks
  3. Total Distillate Stocks

W przyszłym tygodniu opiszę znaczenie każdej z tych sekcji. Na ten moment wystarczy nam wiedzieć, że są te trzy ważne informacje. Zanim ten raport się ukaże, analitycy przewidują czy będzie wzrost czy spadek w każdej z tych sekcji. Jeśli np. przewidywania są, że zapasy wzrosną o 2 miliony a faktycznie wzrastają o 4, raport postrzegany jest jako niedźwiedzi i cena spada. Jest to prosty przykład i reakcja rynku nie jest zawsze tak bezpośrednia, ale więcej detali omówię w nadchodzących tygodniach.

Środa – The Energy Information Administration (EIA) lub Department of Energy (DoE) Crude Oil Inventory Report

Ten raport ma większy wpływ na rynek niż dane API, jednak wpływają one na siebie nawzajem. Jego struktura jest dokładnie taka sama:

  1. Total Crude Oil Inventory
  2. Total Gasoline Stocks
  3. Total Distillate Stocks

Raport EIA/DoE jest tym, co porusza rynek w tygodniu. Śledzenie tych danych każdego tygodnia, daje doskonały wgląd w fundamenty, które stanowią o rynku. Jeśli nieustannie mamy do czynienia ze wzrostem zapasów, znaczy to, że produkcja wyprzedza popyt i tworzy się rynek niedźwiedzi.

Jednak sytuacja staje się bardziej skomplikowana gdy weźmiemy pod uwagę OPEC i nie-OPEC wraz z ich oświadczeniami, intencjami i spotkaniami.

Piątek – Baker Hughes Rig Count oraz Commitment of Traders (CFTC)

Licznik aktywnych szybów Baker Hughes pokazuje ilość odwiertów ropy i gazu, które każdego tygodnia zostały uruchomione lub wstrzymane. Tutaj działa ta sama logika: stały wzrost liczny aktywnych odwiertów równa się zwiększeniu produkcji.

Dane CFTC są ciekawe, ponieważ pokazują jak ustawione są Managed Money (Hedge Fundy oraz spekulanci) oraz produceni ropy. Z czasem uzyskasz zmysł rozpoznawania kto kupuje a kto sprzedaje. Jednak zwykłe podążanie za Hedge Fundami jeszcze nie gwarantuje profitów. Więcej na ten temat w nadchodzących tygodniach.

AUTOR ANALIZY: Michael Stapleton

ENGLISH VERSION

Russia has the bulls worried!

Fundamentals.

The bulls may be a little concerned after Russia’s Energy Minister stated this week that an extension of the production cuts would be premature at this stage. This along side data that Russia’s production did not decrease last month, making it the worlds largest oil producer ahead of Saudi Arabia. If you’ve been following the trials and tribulations of oil politics since the beginning of last year. You’ll know that when the Russian Energy Minister, Novak, gets in the news there tends to be an increase in volatility. The Russians use the media to put out statements and see how the market reacts. WTI fell from around $54 to $52.50 on the Russian statement, as well as, a continued increase in United States (U.S.) oil inventory to yet another record high. I believe these are the initial signs that the market is well overbought and a correction down to $48 / $50 is coming.

Saudi Arabia has complied with the production cuts and raised prices for Asian customers in an effort to support and hopefully fuel the rally. However, non-OPEC members such as Russia and OPEC members who feel non-compliance would be beneficial for their balance sheets will force speculators to take profit as the much anticipated rally to $60 is not quite here yet. Aside from the large national players, nimble U.S. Shale firms are becoming hot picks for fund managers this year.

Tight oil companies who survived the plunge down to $30 this time last year have shown phenomenal adaptability to the new environment. They have revolutionised extraction techniques reduced upstream costs and are reaping the benefits. The longer WTI trades above the $50 mark, the more the rig count will rise and total U.S. production will be maintained or increase. This is the new era for oil, a battle for market share and occasional co-operation between OPEC and non-OPEC producers.

Technicals.

I am still holding my short positions above $53 as the market comes to terms with the bearish outlook in the short term. Aside from the oil related news, the dollar continues to strengthen on anticipated rate hikes from the Fed this year. This is another negative factor that limits gains in crude.

The Weekly Oil Routine.

If you follow my daily commentary on Twitter (@oilpips) you’ll notice I mention the same information each week. This because there are four important reports released each week that you need to follow and understand.

Tuesday – American Petroleum Institute Crude Oil Inventory Report (API)

This is the first of two oil inventory reports. I focus on three main sections of the report.

1. Total Crude Oil Inventory
2. Total Gasoline Stocks
3. Total Distillate Stocks

Next week I’ll discuss the importance of each section. For now all we need to know is that there are three important pieces of data. Before the report is released analysts forecast if there will be an increase (build) or decrease (drawdown) in each of the sections. For example if analysts forecast a build of 2 million barrels in total crude oil inventories and the actual number is 4 million barrels. Total crude oil inventories is considered bearish and the price drops. This is a simple example and the market reaction is not always as straightforward, however we’ll go into more detail in the coming weeks.

Wednesday – The Energy Information Administration (EIA) or Department of Energy (DoE) Crude Oil Inventory Report

This report has a higher impact than the API data, however one influences the other. The structure is exactly the same with:

1. Total Crude Oil Inventory
2. Total Gasoline Stocks
3. Total Distillate Stocks

The EIA/DoE report is the market mover for the week when it comes to crude. Following the data each week will give you great insight into the fundamental state of the market. If there consistent weekly increases in total oil inventory then production is greater than demand creating a bear market.

Again it gets more complex when you factor in OPEC and non-OPEC statements, intentions and meetings.

Friday – Baker Hughes Rig Count and the Commitment of Traders (CFTC)

The Baker Hughes rig count shows how many oil and gas rigs are being put online or taken offline on a weekly basis. Again the same logic applies. A consistent weekly increase in the rig count equates to increased oil and gas production.

The CFTC data is interesting because you can see how Managed Money (Hedge Funds and Speculators) are positioned, as well as, the oil producers. Overtime you develop a sense for the market and who is buying and selling. Simply following the Hedge Funds doesn’t necessarily result in profitable trades. All will be explained in the coming weeks.

ANALYSYS BY: Michael Stapleton

 

 

 

(Visited 52 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>