Cierpliwie czekając na wyprzedaż na ropie.

Fundamenty.

Ropa trejduje się w wąskim zakresie między 51$ a 55$. Rynek nie może się wyłamać ponad 55$ ponieważ rosnąca produkcja w USA ogranicza wzrost cen. Z drugiej strony traderzy kupują ropę w okolicach 51$ ze względu na działania OPEC zmierzające do jej ograniczenia. Jaki będzie więc następny ruch na ropie?

Następny ruch zależy od olbrzymiej ilości długich pozycji, które zostały skumulowane przez Managed Money odkąd kraje OPEC i nie-OPEC zdecydowały o zmniejszeniu wydobycia. Pomimo wielkich wzrostów w zapasach ropy, wg publikowanych przez Department of Energy (DoE), rynek kupuje przy niedźwiedzich danych. Wygląda na to, że traderzy i instytucje chronią swoje długie pozycje.  Perspektywa kontynuowania w tym roku cięć przez OPEC i nie-OPEC została nadana dzięki szałowi zakupów. Jednak należy zadać sobie pytanie. Skoro cięcia działają, po co kontynuować redukcję produkcji dłużej niż pierwotnie zakładano? Moja opinia jest taka, że Managed Money zaczęło już powoli zamykać swoje długie pozycje i w tym lub w następnym miesiącu WTI spadnie do 50$, gdy traderzy zrozumieją, że działania podjęte przez OPEC i nie-OPEC są niewystarczające by przeciwdziałać amerykańskim producentom łupkowym.

Technikalia.

Obecnie posiadam dwie krótkie pozycje na 53$. W moim rozumieniu spadek ceny będzie spowodowany umocnieniem się dolara, zwiększającą się produkcją w USA i sceptycyzmem w stosunku do akcji podejmowanych przez OPEC i nie-OPEC.

Autor analizy: Michael Stapleton

ENGLISH VERSION:

Patiently waiting for the oil sell-off.

Fundamentals.

Crude has been trading in tight range between $51 and $55. The market can’t break above $55 as increasing production out of the United States (U.S.) has limited the upside. Conversely, traders are buying around $51 on actions taken by OPEC to limit production. So what is the next move for oil?

The next move hinges on the enormous number of long positions that have been amassed by Managed Money since OPEC and non-OPEC members decided to curtail output. Despite monumental builds in weekly U.S. Department of Energy (DoE) total crude oil stocks, the market is buying bearish data. It appears that traders and institutions are protecting their long positions. The prospect of continued OPEC and non-OPEC cuts throughout the year has been attributed to the buying frenzy. However, one must ask the question. If the cuts are working, then why continued to reduce production for longer than originally agreed? My opinion is that Managed Money have already started to slowly unwind their long positions and this month or next WTI will drop to $50 as traders see the measures taken by OPEC and non-OPEC as insufficient to counter the agile U.S. Shale producers.

Technicals.

I currently have two short positions at $53.00 as I see any move above this level as long positions being unwound. My reasoning for the drop in price is a stronger dollar, increasing U.S. production and scepticism towards OPEC and non-OPEC reduction measures.

ANALYSIS BY: Michael Stapleton

(Visited 56 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>