Ropa wygląda na wykupioną!

Fundamenty.

Rok zaczął się od oczekiwania traderów aż członkowie OPEC oraz kraje nie-OPEC spełnią swoje obietnice dotyczące cięć w produkcji. Wydaje się, że Managed Money są przekonane, że cięcia zostaną wdrożone a cena może iść już tylko w górę. Jestem sceptyczny z dwóch powodów. Po pierwsze, dolar trejduje się na najwyższych od dekad szczytach i jeśli ten ruch będzie kontynuowany, ograniczy wzrost cen ropy. Są również wątpliwości co do dalszego podnoszenia w tym roku stóp przez FED. Uważam, że jest to przedwczesne i lepiej poczekać przynajmniej na zakończenie pierwszego kwartału zanim poruszy się ten temat. Po drugie, każdego tygodnia mamy do czynienia z wzrostem zapasów ropy w USA. Jeśli nie są to wzrosty całkowitych zapasów ropy, to są to wzrosty zapasów benzyny lub innych destylatów. Zatem wzrosty te ograniczają ruch ceny ropy w górę. Są to dwa główne czynniki, które utrudniają ruch WTI powyżej 55$.

Technikalia.

Obecnie mam otwarte 3 pozycje. Long na 55$ i dwa shorty po 54$ i 53$. Pierwotnie miałem shorta na 54$ i otworzyłem longa po 55$ tylko na wypadek, gdyby rynek się zbyt podekscytował, co stało się na jakieś 30 minut, po czym wrócił do 52$. Podsumowując, jestem net short na 53.5$ i czekam na ruch w dół do 51/50$.

Książka tygodnia.

„The Gods That Failed” – Larry Elliot i Dan Atkinson.

Fantastyczna lektura, która koniec końców jest nieco depresyjna. Książka początkowo skupia się na Wielkiej Brytanii i na tym, jak deregulacja sektora finansowego doprowadziła do długu, kryzysu i ogólnego bałaganu, który mamy dzisiaj. Autorzy z Wielkiej Brytanii przenoszą się też do USA i uważnie przyglądają kryzysowi z 2007/08 roku.  Po raz kolejny sięgają do papierów dłużnych (CDO). Bardzo polecam tą książkę abyście mogli lepiej zrozumieć dlaczego system finansowy funkcjonuje w taki sposób jak obecnie.

Autor analizy: Michael Stapleton

ENGLISH VERSION

Oil is looking overbought!

Fundamentals.

The year starts with traders waiting for OPEC and non-OPEC members to fulfil their production cut quotas. It seems that Managed Money are convinced that the quotas will be implemented and the price can only go higher. I’m skeptical for two reasons. Firstly, the dollar is trading at multi-decade highs, which if continued will limit moves to the upside. There is already concern about further Fed rate hikes this year. I believe this is pre-mature and lets at least get through the first quarter before tackling that topic. Secondly, each week there are significants builds in United States (US) oil inventory reports. If it’s not total crude oil inventories then it’s either gasoline or distillate stocks. Again, these builds are restricting moves to the upside. Those are the two main limiting factors I see for WTI moving beyond $55.

Technicals.

I currently have three positions open. A long at $55 and two shorts at $54.00 and $53. I was originally short at 54.00 and placed the long at $55 just in case the market got overexcited, which it did for 30 minutes and then plummeted back to $52. To sum up, I’m net short at $53.50 and looking for a move down to $51 / $50.

Book of the week.

„The Gods That Failed” by Larry Elloit & Dan Atkinson.

A fantastic read that is ultimately a bit depressing. The book is initially focused on the United Kingdom (UK) and how the deregulation of the financial system lead to the debt, crisis and general mess we have today. The authors move from the UK over to the US and have a detailed look at the 07/08 crash. Once again delving into the collateralised debt obligations (CDO’s) and the area of securitisation. I would highly recommend reading this book so you can better understand why the financial system works the way it does today.

ANALYSIS BY: Michael Staplton

 

(Visited 138 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>