Więcej cięć w produkcji!

Kraje spoza OPEC zgodziły się na cięcia w produkcji razem z krajami OPEC. Wygląda to na pozytywną wiadomość dla byków. Jednak piątkowy licznik aktywnych szybów był znacznie bardziej interesujący!

Licznik szybów wystrzelił o ponad 20 w przeciągu tygodnia. To mi mówi, że przy 50$ za baryłkę, amerykańscy producenci gotowi są zwiększać  produkcję. Pytanie brzmi, czy cięcia w produkcji będą wyrównane przez wzrost w produkcji z łupków w USA? Moim zdaniem tak.

Kraje OPEC i nie-OPEC zgodziły się co do zasady, że trzeba położyć kres nadmiarowy podaży. Teraz musimy zobaczyć czy zamienią te słowa w czyn. Jeśli traderzy uznają, że jest to tylko czcze gadanie, WTI znowu spadnie poniżej 50$.

Ja mam shorta na 50$ i umiarkowanie niedźwiedzi pogląd, dopóki nie ukażą się dane o produkcji, które pokażą czy cięcia faktycznie zostały wdrożone. Jednak nie zawaham się zagrać long na 52$ i sprawdzić czy rynek przetestuje 54$.

Shorty są pozycjami bardziej długoterminowymi, do przetrzymania do stycznia. Nadchodzący tydzień jest ostatnim, kiedy można tradować dużym wolumenem. Przez Święta, Nowy Rok i pierwszy tydzień stycznia, wolumen znacznie spada czego rezultatem są gwałtowne ruchy na rynku. Jeśli nie grasz długoterminowo, lepiej zamknij pozycje i zacznij na świeżo w styczniu.

Książką tego tygodnia jest „The Secret Club That Runs the World – Inside the Fraternity of Commodity Traders” autorstwa Kate Kelly. Fantastyczna lektura dotycząca firm, grubych ryb i traderów, którzy tworzą rynek commodities.

Największą lekcją, jaką wyciągnąłem z tej książki, było to, że profesjonalni traderzy, którzy pracują w bankach inwestycyjnych lub hedge fundach, czasami popełniają te same błędy co traderzy detaliczni. Oni też czasem się mylą, mimo, że ich strategie są skomplikowane i używają informacji, do których Wy czy ja nie mamy dostępu, bez zapłacenia wysokiej ceny. Ale nawet z takimi informacjami trading może pójść bardzo źle. Zatem lekcją jest, żeby brać rynek takim jakim jest, a nie takim jak się go widzi. Zdaję sobie sprawę, że jest to sprzeczność, ponieważ trzeba mieć jakiś pogląd zanim się kupi lub sprzeda. Ale nie należy się przywiązywać do niego ani do swojego trade’u. Trzeba być przygotowanym na całkowitą zmianę założeń gdy pojawią się nowe informacje.

To już wszystko w tym roku. Życzę Wam świetnie spędzonego czasu z rodziną i przyjaciółmi w miarę jak ten rok dobiega końca. Wrócę w styczniu!

Autor analizy: Michael Stapleton

ENGLISH VERSION:

More production cuts!

Non-OPEC countries have agreed to cut production along with OPEC. This looks like optimistic news for the bulls. However, Friday’s rig count was far more interesting!

The rig count shot up over 20 rigs in one week. This tells me, that at $50 a barrel, U.S. producers are ready to increase production. The question is, will the production cuts be offset by a rise in U.S. shale? I think, yes!

OPEC and non-OPEC countries have agreed in principle to put an end to the supply glut. Now we have to see if they follow through and cut back. If traders get the impression that it’s all talk. WTI will slip back below $50.

I am short at $50 with a slightly bearish view until production data is released showing the cuts have gone into effect. Thought I won’t hesitate to go long at $52 and see if the markets tests $54.

The shorts are a longer term view to be held into January. This coming week will be the last possibility to trade with volume. Over Christmas, New Year and the first week of January. Volumes drops considerably, resulting in volatile moves. If you’re not one to hold positions. Exit your positions and start fresh in January.

This week’s book is „The Secret Club That Runs the World – Inside the Fraternity of Commodity Traders” by Kate Kelly. A fantastic read about the companies, business figures and traders that make up the commodities market.

The biggest take away for me was that professional traders who either work in an investment bank or hedge fund sometimes make the same mistakes as a retail trader. They also get it wrong. However, their strategies are complex using information that you and I do not have access to without a heavy price tag. Even with in-depth knowledge it can go horribly wrong. Lesson learnt is take the market as it is and not how you see it. I realise this is contradictory because you need to have a view in order to buy or sell. But don’t become attached to your view or trade. Be prepared to take a completely different view of the market as new information surfaces.

That’s it for this year. Have a great time with family and friends as the year draws to a close. I’ll be back in January!

ANALYSIS BY: Michael Stapleton

(Visited 96 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>