Ostatni trade w roku!

W nadchodzącym tygodniu OPEC wyda oświadczenie dotyczące wyczekiwanego cięcia produkcji. Z tego co widzę, kartel zmniejszy produkcję i rynek pójdzie w górę. Moje podejście nie ma nic wspólnego z fundamentami, jest typowo techniczne. Wsparcie zostało uformowane gdy WTI podniosło się ponad poziom 43$ w zeszłym tygodniu. To mówi mi, że rynek urośnie do 59$ w ciągu najbliższych miesięcy. Katalizatorem tego ruchu będzie oświadczenie OPEC z nadchodzącego tygodnia.

Ceny, na które patrzę, to pozycje long na poziomach 46$ lub 47$. Rynek musi się wyłamać ponad 49$ i zamknąć wyżej tego samego dnia co oświadczenie OPEC. Jeśli te warunki zostaną spełnione, będę się trzymał tych pozycji i obserwował jak długo utrzyma się momentum.

WTI technicznie

WTI technicznie

Oprócz spojrzenia na rynek ropy, opowiem Wam troszkę o książkach o tematyce finansowej, które czytam. Kilka tygodni temu skoczyłem „Dark Pools – The Rise of the Machine Traders and the Rigging of the U.S. Stock Market” Scotta Pattersona.

Dark Pools - The Rise of the Machine Traders and the Rigging of the U.S. Stock Market" by Scott Patterson.

Dark Pools – The Rise of the Machine Traders and the Rigging of the U.S. Stock Market” by Scott Patterson.

Ta książka jest szokująca. Pokazuje ona historię tego, jak rynek odchodził od fizycznego handlu do handlu elektronicznego. Co ważniejsze, pokazuje w jaki sposób operacje High Frequency Trading (HFT)  manipulują bankami i brokerami detalicznymi dzień za dniem. Jeśli kiedykolwiek narzekałeś, że broker poluje na Twoje stop lossy, sugeruję Ci przeczytać tą książkę i zyskać wgląd w egzekucję orderów, poznać wartość wolumenu i zobaczyć jak rynki funkcjonują dzisiaj. Częściowo dzięki tej książce, powoli odsuwam się od podejścia fundamentalnego i patrzę jedynie na technikalia.

Oprócz tego, jeśli jesteście ciekawi HFT i chcecie dowodów na manipulację rynkami, wygooglujcie sobie Nanex, wprawi Was to w osłupienie.

Cięcia OPEC większe od oczekiwanych mogą spowodować znaczny wzrost ceny. Możecie być pewni, że algorytmy HFT są obecne na futuresach ropy i mogą wykręcić rynek w szybkim tempie.

Autor analizy: Michael Stapleton

ENGLISH VERSION

Last trade of the year!

This coming week OPEC will make their statement on the much anticipated production cut. From what I see the oil cartel will cut production and the market will rally. My view has nothing to do with fundamentals and purely based on technicals. Support was formed when WTI pulled back above $43 last week. This tells me that the market will move up to $59 over the coming months. The catalyst for this move will come this week with the OPEC statement.

The prices levels I’m looking at are a long position at either $46 or $47. The market has to break above $49 and close there on the day of the announcement. If this is fulfilled, I’m holding onto the position and seeing how far the momentum will go.

Aside from looking at the oil market. I will give you a glimpse into the books I read on various financial topics. A couple of weeks ago I finished „Dark Pools – The Rise of the Machine Traders and the Rigging of the U.S. Stock Market” by Scott Patterson.

This book is shocking! It explains the history of how the market moved from physical dealers to electronic trading. More importantly how High Frequency Trading (HFT) operations are manipulating banks and retail brokerages on a daily basis. If you have complained that your broker is hunting your stops. I suggest you read this book and gain insight into order execution, the value of volume and how the market functions today. Thanks in part to this book. I am slowly moving away from fundamentals and looking only at technicals.

Additionally if you’re curious about HFT and want to see hard evidence of market manipulation. Google Nanex, it will blow your mind.

An OPEC cut larger than expected could see a significant rally. You can be assured that the HFT algos are present in crude futures and can skew a market at a rapid pace.

ANALYSIS BY: Michael Stapleton

 

(Visited 73 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>