Wielka spekulacja na ropie.

Rynek ropy albo gwałtownie spadnie poniżej 50$ albo wystrzeli do 60$. Wszystko zależy od 171 spotkania OPEC, które ma się odbyć 30 listopada. Na ten temat pojawiło się wiele sprzecznych informacji. Rosja początkowo twierdziła, że będzie współpracować z OPEC przy ograniczeniu lub zredukowaniu produkcji, ale teraz twierdzi, że będzie zwiększać produkcję. Takie sytuacje będą się powtarzać aż do końca listopada, gdy poznamy finalny werdykt. Do tego czasu możemy jedynie sprawdzać dostępne dane i zgadywać.

Tyle dużo longów:)

Tyle dużo longów:)

Managed money zgromadziło rekordową ilość długich pozycji, nie widzianą od lat. Nie oznacza to jednak, że na pewno zobaczymy ruch runku do 60$. Managed money były netto na shorcie gdy miało dojść do spotkania w Algierii. Traderzy byli zaskoczeni intencjami OPEC aby zredukować produkcję i szybko pokryli swoje shorty. Problem jaki to spowodowało dla rynków futures był taki, że wiele z tego było już uwzględnione w cenie. Traderzy oczekują, że OPEC zredukuje produkcję w przyszłym miesiącu i podejmie działania by ustabilizować rynek. Jeśli te oczekiwania nie zostaną spełnione, managed money zamknie swoje pozycje, powodując tym samym spadek rynku o 10-15% od obecnego poziomu. Wiele uwagi skupionej jest na OPEC, podczas gdy w USA producenci łupkowi zwiększają produkcję.

Produkcja idzie pełną parą!

Produkcja idzie pełną parą!

Permian Basin w Texasie oraz Nowy Meksyk wyróżniają się, pompując rekordowe ilości ropy. Inne regiony doświadczają spadku produkcji, lecz dopóki cena będzie się utrzymywać przy 50$, w całym kraju produkcja powinna rosnąć.

Rynek ropy wygląda bardzo spekulacyjnie ponieważ jak do tej pory, wszystkie oświadczenia, które były wydane, nie zostały poparte żadnymi działaniami. Producenci łupkowi w Texasie, USA, produkcują ropę pełną parą. Traderzy oczekują jakichś informacji od OPEC, że ta spełni swoje obietnice. Jeśli tak się nie stanie, możemy zobaczyć szybki spadek poniżej 50$ i dalej do 45$.

Autor analizy: Michael Stapleton

ENGLISH VERSION

Oil is looking highly speculative.

The oil market is either going snap back below $50 or race up to $60. It all depends on the 171st OPEC meeting to be held on the 30 November. There have a been a number of contradictory headlines. Russia initially stated that they would work with OPEC to limit or reduce production, but now say they will increase production. This will continue until the end of November when we will get the final verdict. Until then, we can only look at the data and make an educated guess.

Managed money have amassed a record number of long positions that has not been seen in years. This does not necessarily mean that the market will move higher to $60. Managed money were net short going into the meeting at Algiers. Traders were surprised by the OPEC intention to reduce production and quickly covered short positions. The problem that this has created for the futures market, is that a lot has been price in already. Traders expect that OPEC will cut production next month and take action to stabilise the price. If this expectation is not met, then managed money will unwind their long positions causing the market to drop somewhere between 10 – 15% from its current level. A lot of attention is placed on OPEC, while United States shale producers increase production.

A stand out is the Permian Basin located in Texas and New Mexico, the region is pumping at its highest level on record. Other areas have seen a steep decline in production, but as the price continues to remain around $50, so production around the country will grow.

The oil market is looking highly speculative because so far only statements have been made with no action to back them. United States shale producers in the oil heartland of Texas are pumping at full pace. Traders are eagerly awaiting some indication from OPEC that they will fulfil there promise. If they don’t we could see the market pull below $50 and be back at $45 very quickly.

ANALYSIS BY: Michael Stapleton

 

(Visited 76 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>