Kupować czy sprzedawać ropę?

Rynek ropy trejduje się aktualnie w stanie zamieszania. Nadzieje na to, że OPEC zredukuje produkcję, trzymają go w okolicach 50$. Jednak amerykańscy producenci ropy z łupków zwiększają liczbę aktywnych odwiertów.

Wyprzedaż na rynku zaczęła się na początku zeszłego tygodnia, gdy nadzieje na to, że OPEC zredukuje produkcję zaczęły przygasać. Nie trwało to jednak długo, gdyż byki wróciły na rynek wraz z wiadomością, że Rosja wyraża wolę kooperacji z kartelem aby wesprzeć rynek. Takie oświadczenie wyszło od Putina, na szczycie energetycznym w Istambule. Niecałe 24 godziny później, CEO rosyjskiego Rosnieftu skomentował, że Rosja nie przykręci produkcji zgodnie z OPEC. Te wiadomości pozostawiły traderów zmieszanych co do dalszego kierunku tego rynku.

Nadzieje na cięcia w produkcji słabną..

Nadzieje na cięcia w produkcji słabną..

W międzyczasie amerykańscy producenci ropy łupkowej zwiększają liczbę aktywnych szybów naftowych. Dane na temat kosztów wydobycia skłaniają do ciekawej spekulacji. Przy obecnej cenie 50$ za baryłkę WTI, firmy naftowe stają się zyskowne. Przeciwnie do ich konkurencji z Bliskiego Wschodu i Rosji. Dzieje się tak dlatego, że kraje Bliskiego Wschodu wspierają budżety swoich państw dochodami z ropy. Firmy z USA martwią się jedynie o finansowanie swoich zobowiązań kredytowych. Bazując na takich danych wnioskuję, że wojna o udziały w rynku pomiędzy OPEC a USA jeszcze się nie skończyła.

Poziomy opłacalności wydobycia ropy dla poszczególnych firm w USA

Poziomy opłacalności wydobycia ropy dla poszczególnych firm w USA

Jako trader obserwuję levele 49$ i 52$ na WTI. Przełamanie poniżej 49$ może doprowadzić rynek niżej do 47$. Ruch powyżej 52$ byłby ekstremalnie byczy i moglibyśmy zobaczyć próbę ataku na 55$.

Autor analizy: Michael Stapleton

ENGLISH VERSION:

Buy or sell oil?

The oil market is currently trading in state of confusing. The hopes of OPEC action to reduce production are keeping the price around the $50 level. However, United States shale producers are increasing the number of rigs.

The market attempted to sell-off at the beginning of last week, as hopes of key OPEC members reducing record production faded. This did not last long as the bulls got back in on news that Russia is willing co-operate with the oil cartel to support the market. The statement came from Putin at an energy summit in Istanbul, Turkey. Less than 24 hours later, the CEO of Rosneft, comments were made that Russia would not cap production in accordance with OPEC. This has left traders confused as to where the market will of next.

In the mean time, United States shale producers continue to increase the number of operational oil rigs. Data on the cost of extraction makes for some interesting speculation. At the current price of $50 a barrel for WTI, oil and gas companies are profitable. Unlike their competitors in the Middle-East and Russia. This is because oil rich nations in the Middle-East support their government budget with oil revenue. Firms in the Unites States are only concerned with financing their debt obligations. Based upon this, the battle for market share between OPEC and the United States is not over.

As a trader, I’m looking at $49 and $52 for WTI. A break below $49 could see the market mover further down to $47. A move above $52 would be extremely bullish and see the market attack $55.

ANALYSIS BY: Michael Stapleton

(Visited 86 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>