Co zrobił OPEC?

Mocno wyczekiwane spotkanie członków OPEC zaowocowało potencjalną zgodą na zredukowanie produkcji. Natychmiastową reakcją był wzrost o 7%, lecz czy ten ruch się utrzyma?

OPEC proponuje cięcia w produkcji ropy

OPEC proponuje cięcia w produkcji ropy

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zrozumieć co planuje zrobić OPEC. Kartel obecnie produkuje 33.5 milionów baryłek ropy dziennie a propozycja obniżenia produkcji mówi o poziomie 32.5-33 milionów. Jeśli nie brzmi to jak duża obniżka, to dlatego, że taka nie jest! Jeśli weźmiemy pod uwagę, że Arabia Saudyjska obniży produkcję o 500 tys baryłek dziennie w ostatnim kwartale, zdamy sobie sprawę, że proponowana redukcja nie jest początkiem procesu stabilizowania rynku. Dopóki Rosja i USA również nie zredukują produkcji, Saudyjczycy i inni kluczowi członkowie OPEC będą tylko tracić swoje udziały w rynku na rzecz producentów spoza OPEC. Oprócz tego, OPEC ma również nawyk do niepodejmowania działań zgodnych ze swoimi oświadczeniami. Realne poziomy produkcji rutynowo przekraczały proponowane poziomy. Będziemy musieli poczekać na listopad, zanim dowiemy się czy proponowana redukcja wejdzie w życie czy zostanie odrzucona.

Oszukiwanie to nic nowego jeśli chodzi o OPEC...

Oszukiwanie to nic nowego jeśli chodzi o OPEC…

W ostatnim tygodniu myślałem, że będziemy zmierzać w dół do 41$ na fali OPEC. Całkowicie się jednak pomyliłem i rynek zamknął się w okolicach 48$. Jednak widzę, że wzrost zaczyna tracić rozpęd i rynek spadnie do 46$-45.5$ na koniec tygodnia. Licznik szybów w USA ciągle rośnie a Reuters raportuje, że we wrześniu członkowie OPEC ciągle zwiększali produkcję. Na rynku jestem na shorcie i póki co się tego trzymam.

Light Crude Oil Futures

Light Crude Oil Futures

AUTOR ANALIZY: Michael Stapleton

ENGLISH VERSION:

What have OPEC done?

The much anticipated meeting between OPEC members resulted in a potential agreement to reduced production. The immediate reaction in the market was surge of 7%, but will the move continue?

To answer this question we need to understand what is OPEC planning to do? The oil cartel currently produces just 33.5 million barrels of crude a day and the proposal is to reduce that to between 32.5 – 33 million barrels. If that doesn’t sound like a lot, that’s because it isn’t! When we factor in that Saudi Arabia reduces production by 500,000 barrels per day during the last quarter of ever year. We start to realise that the proposed reduction isn’t the start of the market stabilisation process. Unless Russia and the United States reduce as well, Saudi and key OPEC members will only lose market share to non-OPEC producers. Aside from this, OPEC also has a habit of not abiding by its own quotes. Real production levels have routinely exceeded proposed levels. We will have to wait for November before we find if the proposed reduction will be implemented or discarded.

Last week I thought we would head down to $41 on an OPEC non-event. I got is completely wrong and WTI closed the week around the $48 mark. However, I see this rally running out of momentum and the market dropping down to $46 or $45.50 by the end of the coming week. The rig count in the United States continue to increase and a Reuters report showed that OPEC members continued to increase production for the month of September. I’m short and stick to it for the moment.

ANALYSIS BY: Michael Stapleton

(Visited 64 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>