Znowu czas OPEC!

W zeszłym tygodniu WTI wzrosło lekko powyżej 46$ wraz z nadziejami na to, że OPEC osiągnie porozumienie w sprawie zamrożenia produkcji. Ten rajd utrzymywał się dzięki większym niż oczekiwane redukcjom w zapasach ropy, chociaż redukcja ta spowodowana była awarią rurociągu Colonial. Dane z jednego tygodnia nie czynią trendu i najprawdopodobniej zobaczymy teraz dużo mniejszy spadek lub nawet wzrost zapasów. Szanse na wzrost rosną ze względu na to, że licznik aktywnych szybów wzrósł o 2, pokazując, że producenci łupkowi, gotowi są zwiększyć produkcję przy aktualnych cenach. Powiedziawszy to wszystko, najważniejsza wiadomość tygodnia ciągle przed nami. Co zrobi OPEC?

Reakcjami na oświadczenia OPEC były „kupuj pltki i sprzedawaj fakty”. Nie będę spekulował na temat możliwych wyników, ponieważ wszystko jest możliwe. Na rynku panuje konsensus, że producenci ropy nie zgodzą się na zamrożenie produkcji i cena spadnie po raz kolejny. Jednak nie zdziwcie się jeśli zostanie zawiązane nieformalne porozumienie. Arabia Saudyjska pozostaje uparta i zamierza nadal walczyć z Iranem, lecz kraj ten potrzebuje wpływów z ropy aby zbilansować budżet i toczyć wojny w regionie. Ropa po 40$ jest zbyt tania aby jakiś kraj producent mógł funkcjonować w dłuższym terminie. Dzienna produkcja OPEC jest na historycznych szczytach i zamrożenie produkcji nie pomoże przesytowi podaży. Tylko cięcia w produkcji mogą ponownie zbilansować rynek i podwyższyć cenę ropy. Szanse na cięcia w produkcji wynoszą 0%, więc jakiego price action możemy się spodziewać w nadchodzącym tygodniu?

produkcja ropy

produkcja ropy Brent

WTI było mocno sprzedawana w piątek, gdy Saudyjczycy oświadczyli, że nie są zainteresowani zamrożeniem produkcji. Technicznie, był to znaczący ruch, gdyż ustawił price action idealnie na terytorium niedźwiedzi. Tak długo jak cena będzie pozostawała poniżej 45$ i zmierzała do 42.5$, jest duża szansa, że zobaczymy poziom 31$ lub nawet 40$ w tym tygodniu. Ten ruch w dół będzie w dużej mierze zależał od negatywnego oświadczenia OPEC, wzroście zapasów ropy oraz umacniającego się dolara.

14454611_1825565557678714_1762084972_n

Autor analizy: Michael Stapleton

ENGLISH VERSION:

OPEC time again!

Last week WTI rallied just above the $46 level on hopes that OPEC would reach a production freeze. That momentum held up on a larger than expected drawdown in total crude stocks, however the exceptional reduction in inventory was result of the Colonial Pipeline being offline. One week’s data does not make a trend and we will mostly likely see significantly lower drawdown this week or possibly a build in inventory. The chances of an increase are down to the rig count which came in at +2, yet again showing that shale producers are prepared to increase production at the current price. That being said, the big announcement of the week is upon use. What will OPEC do next?

The market reaction to OPEC and its statements have been buy the rumour and sell the fact. I’m not going to speculate on the possible outcomes, as anything is possible. The market consensus is that key oil producers will not agree on a production freeze and once again the price will drop. However, don’t be surprised if an informal agreement is put in place. Saudi Arabia has remained stubborn and intent on fighting Iran, but the country needs oil revenue to balance budgets and fight wars in the region. Oil in the $40 range is not sufficient for any producing nation to operate long term. OPEC daily production is at a historic high and a production freeze will not help the oversupply issue. Only a production cut will rebalance the market and increase the price of oil. The odds of a production cut are around 0%, so what price action can we expect this week?

WTI sold off heavily on Friday as Saudi stated that they were not interested in a production freeze. That was technically a significant move as it put price action perfectly in bearish territory. As long as price remains below $45.00 and moves down to $42.50, there is a good chance we could get to $41 or even $40 this week. This move down is heavily dependent on a negative OPEC statement, an increase in total crude inventory and dollar regaining strength.

ANALYSIS BY: Michael Stapleton

(Visited 97 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>