Czy to rok 2015?

Nagłówki i informacje dotyczące rynku ropy przypominają rok 2015. OPEC zwiększyła produkcje, liczba aktywnych szybów naftowych rośnie a Wenezuela mówi, że zamrozi produkcję.

OPEC opublikowała w zeszłym tygodniu miesięczny raport, w kórym podaje, że całkowita produkcja wzrosła, razem z Arabią Saudyjską o 15%. Kraj ten, będący największym producentem w kartelu, kontynuuje zwalczanie zysków osiągniętych przez Iran. Te dwa kraje tkwią w konflikcie i używają ropy jako ekonomicznej broni, na czym cierpi ten rynek i globalna inflacja. Nie tylko tradycyjni dostawcy spychają ceny w dół.

Najwięksi producenci ropy

Najwięksi producenci ropy OPEC

Licznik amerykańskich odwiertów zwiększał się przez ostatnie dwa miesiące, pokazująć, że producenci łupkowi z USA są skłonni zepchnąć cenę poniżej psychologicznej granicy 40$. Rynek trejdował się poniżej 40$ na początku miesiąca, ale odbił do góry na skutek realizacji zysków. W miarę jak rosną zapasy ropy, cena spadnie do 30-dolarowego range’u. Chyba, że głos Wenezueli zostanie usłyszany.

Eksport ropy rok do roku.

Eksport ropy rok do roku.

Godpodarka Wenezueli zaczęła kruszyć się pod rządami prezydenta Nicolasa Maduro i przez słabe zyski z ropy. Po raz kolejny więc kraj ten wysłał swojego ministra ds. ropy aby ten zjednał poparcie dla pomysłu zamrożenia wydobycia. Jednak do tej pory nie było poparcia dla tego pomysłu ze strony kluczowych producentów OPEC i nie-OPEC. Traderzy, na ten moment, przestali wierzyć w zdolności OPEC do przywrócenia stabilności rynku.

W takim razie jakie są teraz okazje tradingowe?

Szukajcie możliwości sprzedaży przy 42$ i 41$ i trzymajcie pozycje aby w ciągu najbliższych tygodni wziąć z nich zysk poniżej 39$.

Gdzie szukać okazji do sprzedaży?

Gdzie szukać okazji do sprzedaży?

UPDATE:

Saudyjski minister ds. ropy ogłosił, że kraj może podjąć dyskusję na temat potencjalnego ograniczenia produkcji. Na tą chwilę nie jest jasne czy będzie to skutkowało zmianą polityki, jednak jest to czynnik wprawiający rynki w ruch. Tym samym Arabia Saudyjska – de facto szef OPEC – pokazała po raz pierwszy, że widzi możliwość współpracy i może to być  znak, że dotychczasowa polityka zawiodła.

Najlepiej więc na ten moment pozostać poza rynkiem, gdyż zmienność może gwałtownie wzrosnąć.

Ropa rośnie ponad 4%

Ropa rośnie ponad 4%

Autor analizy: Michael Stapleton

WERSJA ANGIELSKA:

Is it 2015?

The headlines and information surrounding the oil market feel like it’s 2015. OPEC has increased total production, the oil rig is increasing and Venezuela says there will be a production freeze.

OPEC released its monthly report last week stating that total production has increased, with Saudi Arabia up 15% on last year. The Kingdom being the largest producer within the cartel, continues to fight off gains made by Iran. The two nations are locked in proxy wars throughout the Middle East and are using oil as an economic weapon to the detriment of the market and global inflation. It’s not only the traditional suppliers pushing prices lower.

The U.S. rig count has been increasing for two months, showing that U.S. shale producers are willing to force the price below the psychological $40 level. The market traded below $40’s to start the month, but snapped back on profit taking. As crude oil inventories continue to increase, the price will drop into the $30 range. Unless Venezuela’s call is heard.

The Venezuelan economy has crumbled under the leadership of President Nicolás Maduro and low oil revenue. Once again the nation has sent its oil minister out to drum up support for a production freeze meeting. To date there has been no interest from key OPEC and non-OPEC producers. Traders for the moment have given up on OPEC’s ability to restore stability.

Having said that, what about trading opportunities?

Look to sell at $42 or $41 and hold until taking profit below the $39 level over the coming weeks.

Latest update!

Just after writing my weekly analysis the Saudi oil minister released a statement that the Kingdom is willing to discuss a possible limit on production. At the moment it is not clear either this will result in any policy change, however it is a market mover. The de facto head of OPEC has shown no signs of co-operation until now and this may be an omission that the current policy has failed.

It would be best to stay out of the market for the moment as volatility could start to spike.

Analysis by: Michael Stapleton

 

 

 

 

(Visited 113 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>