Ropa po 35$?

WTI po raz kolejny w tym roku zeszło poniżej 40$, gdy nadmiar paliwa ciąży nad rynkiem. Mnóstwo niedźwiedzich czynników ściąg cenę ropy niżej, jednak analitycy są podzieleni co do następnego ruchu.

Wyłaniają się dwie główne teorie: pierwsza, że ropa spadnie do 35$ lub potencjalnie jeszcze niżej. Druga, że dno rynku ustabilizuje się przy 40$ i jest to dobry moment na kupno.

Co, którzy widzą rynek rosnący od obecnego poziomu, uważają, że nadmiar paliwa jest tylko krótkoterminowym problemem.  Przewidują, że te wielkie zapasy ropy będą się zmniejszać im bliżej końca roku, oraz, że amerykańskie zapasy z łupków także będą malały. Oba te czynniki przyczynią się do wyczekiwanego zbalansowania się rynku i ruchu ceny WTI w kierunku 50$.

Amerykańskie zapasy ropy najwyżej od 97 lat.

Amerykańskie zapasy ropy najwyżej od 97 lat.

Niedźwiedzie wskazują, że globalna podaż nadal będzie przekraczała popyt, okres szczytowego popytu na paliwo jest już za nami, oraz, że amerykańskie platformy wiertnicze są uruchamiane z tygodnia na tydzień. Wszystko to kulminuje się w 35-dolarowy cel dla WTI, bazując na cenach tego produktu na rynku opcji.

13939950_1803758789859391_1990777850_o

Obecnie mam pozycję short otwartą na 41$ i oczekuję na zamknięcie się WTI poniżej poziomu 40$ w przyszłym tygodniu i stopniowe schodzenie ceny w dół. Wyłamanie się ceny powyżej 42$ otworzy drogę rynkowi do 45$ i zmieni rynkowy sentyment. Kluczowe poziomy do obserwacji to 40$ i niżej aby pozostać niedźwiedziem oraz 42$ i wyżej dla potencjalnej zmiany sentymentu.

AUTOR: Michael Stapleton

WERSJA ANGIELSKA:

Oil at $35?

WTI went sub $40 again this year as the fuel glut weighs heavy on the market. A host of bearish factors are pushing the oil price lower, however analysts are divided on the next move.

There are two schools of thought emerging. One, that the oil market will move lower to $35’s or potentially lower. The second, that a bottom is being establish around $40’s and this is the time to buy.

Those that see the market moving higher from the current level see the fuel glut as a short term concern. They predict that large gasoline inventory will decrease towards the end of the year and that U.S. shale supply will also continue to drop. Both of these factors contributing to a much needed market re-balance and a move higher for WTI back up to the $50 mark.

The bearish crowd point out that global oil supply continues to outpace demand, the peak gasoline demand period is behind us and U.S. oil rigs are being brought online week after week. All of this culminates into a $35 target for WTI based upon prices reflected in the options market.

I’m currently short at $41.00 and looking for WTI to close below the $40 level throughout the coming week and gradually push lower. A break above $42’s opens the way to $45 and a change in sentiment. The key levels to watch are $40 and lower to remain bearish, $42 and above for a potential change in momentum.

AUTOR: Michael Stapleton

(Visited 124 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>