Rynek ropy jest ostrożny przed Brexitem.

Inwestorzy uciekają do bezpiecznych przystani przed brytyjskim referendum.

W piątek na WTI zobaczyliśmy spadek poniżej 50$, gdy sentyment na rynku przed brytyjskim referendum zmienił się na mniej skłonny do ryzyka. Dalszy spadek do range’u w okolicach 45$ jest mało prawdopodobny w ciągu najbliższych dwóch tygodni, ponieważ traderzy czekają na wynik referendum i potencjalne wyjście Wielkiej Brytanii z UE. Szczegółem, który nie jest zbyt szeroko komentowany w mediach jest to, że owo referendum nie jest wiążące, co oznacza, że jeśli społeczeństwo zagłosuje za opuszczeniem Unii, wynik wciąż będzie musiał być poddany pod głosowanie w parlamencie. Jeśli politycy zdecydują o pozostaniu w europejskiej wspólnocie, wynik referendum będzie bez znaczenia. Niepokój na rynkach wokół głosowania jest niepotrzebnym lękiem ponieważ proces opuszczania UE jest niejasny i jego wdrożenie może trwać latami. Inwestorzy przenoszą pieniądze do bezpiecznych przystani takich jak złoto czy obligacje tylko dlatego, że nikt nie wie co robić gdy referendum się skończy.

W dłuższej perspektywie nadmiar podaży na WTI będzie powoli redukowany przez silny popyt w USA oraz Indiach i Meksyku. Obawa, że cena spadnie do 20$ jest już raczej nieaktualna i najprawdopodobniej będziemy obserwować ten rynek trejdujący się na poziomach 45-55$ przez resztę roku. Możliwe, że zobaczymy poziom 60$ ze względu na zakłócenia w eksporcie ropy z Nigerii, spowodowane bojowymi działaniami, które mają tam miejsce. W ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba aktywnych szybów naftowych w USA rosła, co może wskazywać na to, że producenci łupkowi zwiększają produkcję. Jak do tej pory rynek nie zwracał na ten fakt większej uwagi, lecz dalsza taka tendencja może położyć kres wzrostowemu momentum.

Nadchodzący tydzień będzie miksem byczych i niedźwiedzich sygnałów, które zostawią rynek niezdecydowany co do kierunku. Jeśli nie jesteście przyzwyczajeni do tradowania w takich warunkach, lepiej sobie w tym miesiącu odpuścić i poczekać na lipiec.

Czy przesyt podaży dobiega końca?

Czy przesyt podaży dobiega końca?

WERSJA ANGIELSKA:

The oil market is cautious ahead of Brexit.

Investor are moving to safe heavens ahead of the UK referendum

The oil market saw a pullback below the $50 mark on Friday as sentiment moved from risk on to risk off two weeks ahead of the UK referendum. A further pullback to the mid-$40 range will be unlikely over the next two weeks, as traders position themselves for a potential fallout over the UK leaving the EU or a none-event. A small point which has not been mentioned widely in the news is that the referendum is none-binding, meaning that if the public vote to leave the EU it still has to be put through parliament. If the politicians agree to stay within the European collective then the referendum result is meaningless. All of the market anxiety around the vote is unnecessary fear as the process of leaving the EU is unclear and may take years to fully implement. It is a case of investors moving money to safe heavens such as gold and bonds only because nobody knows what to do when the referendum is over.

The big picture for oil is that the supply glut is slowly being reduced by strong demand from within the United States and globally from India and Mexico. The fear of $20 is no longer possible and we will mostly likely see the market trade between $45 – $55 for the rest of the year. It’s possible to see it as high as $60’s due to militant actions in the Niger Delta which have severely disrupted Nigerian crude exports. The market has seen two consecutive weeks of oil rig increases within the United States, which may be an indication of the shale producers increasing production. For the moment the market has not paid much attention to this, but further increases will put a stop to the upward momentum.

The coming week will be a mix of bullish and bearish signals which will leave the market lacking direction. If you are not used to trading such conditions, it’s best advised to sit this month out and wait for July.

AUTOR: Michael Stapleton

(Visited 81 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>